Niet tevreden?

Iedere dag doen wij ons best om een goede service te bieden. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent of misschien een klacht heeft. Laat het ons dan weten. 

Let even op!

Een reparatieverzoek of overlastmelding is geen klacht over onze dienstverlening. 

 • Is er iets kapot in uw woning? Dan kunt u een reparatieverzoek melden.
 • Heeft u overlast, bijvoorbeeld geluidsoverlast of een vorm van overlast van de buren of hangjeugd? Dan kunt u een overlastmelding indienen
 • Wilt u een melding maken over onderhoudswerkzaamheden of schoonmaak in uw gebouw? Neem dan contact op met ons Klanten Contact Centrum via 045 - 404 86 00 of bespreek het met uw complex- en wijkbeheerder.
 • Wilt u bezwaar maken tegen de vastgestelde huurprijs of de huurverhoging? Lees op de pagina huurverhoging 2023 hoe dit werkt.

Meer informatie over klachtenafhandeling

Hieronder vindt u meer informatie over hoe het klachtenproces binnen Weller werkt.

FAQ Klachten

 • Wanneer spreken we van een klacht?

  Het kan zo zijn dat u iets bij ons heeft gemeld en niet tevreden bent over de afhandeling. U bent bijvoorbeeld niet tevreden over;

       - Hoe we uw reparatie hebben uitgevoerd

       - Dat u geen antwoord gekregen heeft op uw vraag of melding

       - Hoe we een overlastkwestie hebben opgepakt

       - De manier waarop een Wellermedewerker zich tegenover u heeft gedragen 

   

  Dan spreken we van een klacht. Een klacht gaat dus over onze dienstverlening. 

 • Wat gebeurt er met mijn klacht?

  Alle klachten over de dienstverlening van Weller komen binnen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie. Zodra hij uw klacht heeft ontvangen, krijgt u daar een schriftelijke bevestiging van. Ook de manager van Weller die over uw klacht gaat, krijgt een ontvangstbevestiging en zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. De manager, of een van zijn medewerkers, zal samen met u onderzoeken hoe de klacht zo snel mogelijk opgelost kan worden. Als u het eens bent over de oplossing en afhandeling van uw klacht, dan legt u die afspraken vast in een zogenoemd ‘Formulier akkoordverklaring afhandeling klacht’. De klachtencommissie wordt hiervan op de hoogte gesteld en zal dan uw klacht als afgehandeld beschouwen en uw klachtendossier sluiten.

 • Wat als we er samen niet uitkomen?

  Wij hopen natuurlijk dat we er in eerste instantie samen uitkomen. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens kunt worden met de manager of medewerker over de oplossing of de manier waarop uw klacht wordt behandeld. In dat geval is er sprake van een verschil van meningen en spreken wij van een ‘geschil’. Omdat wij er niet samen uitkomen, wordt uw klacht voorgelegd aan de klachtencommissie. De klachtencommissie zal uw klacht in behandeling nemen aan de hand van het door u ingezonden klachtenformulier en de door u meegezonden stukken. Het kan zijn dat de klachtencommissie nog vragen heeft naar aanleiding van uw klacht. In dat geval zal de klachtencommissie u in gelegenheid stellen om uw schriftelijke klacht tijdens een hoorzitting mondeling verder toe te lichten. Het is altijd mogelijk dat u zich hiervoor door iemand laat bijstaan, die bijvoorbeeld voor u het woord doet. U ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor deze hoorzitting.

 • Is er een klachtenreglement?

  Weller heeft voor haar huurders een Klachtenreglement vastgesteld. De centrale gedachte achter dit reglement is dat het niet gaat om wie gelijk heeft, maar dat het probleem zo snel mogelijk naar tevredenheid van beide partijen wordt opgelost. Hier vindt u het Klachtenreglement. 

 • Wie zitten er in de klachtencommissie?

  De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Deze bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vier afgevaardigden namens de huurdersorganisaties van Weller en een ambtelijk secretaris. 

Uw klacht melden

Uw klacht over onze dienstverlening kunt u op een van de volgende manieren indienen:

Klachtenformulier

U bent*

Namelijk:

Heeft u over de klacht overleg gehad of gecorrespondeerd met een of meer medewerker(s) van Weller?*
Heeft u zelf geprobeerd de klacht op te lossen?*
Zijn er schriftelijke stukken met betrekking tot de klacht?*
Wilt u, als de commissie het verzoek behandelt, daarbij aanwezig zijn?*
Laat u zich door iemand bijstaan of vertegenwoordigen bij de klachtencommissie?*

Namelijk door:

Om aan te tonen dat u geen robot bent, vragen we u hieronder de rekenopgave in te vullen. Bedankt!

Wat is de uitkomst van:
3 + 8 =
  andere rekenopgave

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag voor ons over het indienen van uw klacht? Neem dan gerust telefonisch contact op met de klachtenfunctionaris van Weller via het Klanten Contact Centrum via 045 - 404 86 00.